THE GUARDSMAN’S WATCH

The Guardsman’s Watch til Den Kongelige Livgarde er resultatet af en passion for autentiske og robuste ure, foruden en livslang kærlighed til – og respekt for – Den Kongelige Livgarde.

Nu har et internationalt hold af urdesignere og militærrådgivere kombineret deres ekspertiser og erfaringsrelaterede behov, for at skabe et taktisk militært armbåndsur med mange funktioner, der relaterer direkte til Den Kongelige Livgardes historie og daglige tjenesteforhold.

Punktlihed of præcision er stadig den dag idag centrale elementer i Den Kongelige Livgardes daglige tjeneste, efter flere hundrede års afhængighed af præcis timing.

På bagsiden af ur-kassen er det mulige at få indgraveret ejerens navn vegthold og årgang, som et evigt personligt minde om sin tjeneste I Den Kongelige Livgarde.

KLAR TIL TJENESTE, FORBEREDT PÅ EKSTREMER

Designerholdet har ikke blot analyseret døgnrytmen i Den Kongelige Livgardes 24-timers vagttjeneste, men også taget hensyn til de ekstreme forhold, der gør sig gældende i de områder af verden, hvor Den Kongelige Livgarde gør international tjeneste.

Derfor er urene designet og bygget som et holdbart og alsidigt værktøj, der ikke alene er i stand til at modstå udfordringerne i aktiv kamptjeneste, men også tjene de vagtgående gardere med en klar og akkurat tidsangivelse, dag og nat, i al slags vejr.

PROFESSIONAL REFERANCE

Den Kongelige Livgarde (til Fods) blev organiseret som et regiment på befaling af Frederik 3. den 30. juni 1658 i forbindelse med en nyordning af hæren under eksistenskrigene mod Sverige 1657-1659. Desuden ønskede Kongen at råde over en pålidelig vagtstyrke til at sikre Tronen og Kongefamilien under datidens politiske omvæltninger.

Den Kongelige Livgardes bærende traditioner er fortsat opgaverne. Livgardens første og fornemste pligt er at stå vagt om Kongehuset. Denne nationale operation finder navnlig sted ved at sikre de kongelige slotte og palæer, hvoraf de væsentligste er Amalienborg, Christiansborg, Rosenborg og Fredensborg samt sommerresidenserne Gråsten Slot i Sønderjylland og Marselisborg i Aarhus, idet vagttjenesten tilpasses den kongelige families tilstedeværelse. Traditionelt kommer Livgardens mandskab fra hele Kongeriget.

Som et moderne kamptropregiment opererer Livgardens enheder i internationale missioner sammen med andre nationers styrker i alliancesammenhæng, koalition eller lignende.

The Guardsman’s watch er Den Kongelige Livgardes første officielle garderur. Uret er designet og fremstillet i nært samarbejde med Livgarden og har tilladelse til at anvende regimentsmærket.

Luk menu